Povezave

Osnovne šole v MO KOPER

Splošno:

Modelarji.com – slovenski modelarski forum, Model Spart Maribor – slovenski avtomodelarski forum, Aerozaprega – stran namenjena aerozapregam, Mai2sky – stran namenjna kategoriji F3A

Klubi:

Modelarski klub Vrhnika, Modelarski klub Tolmin, Modelarski letalski klub Šoštanj, Alpski modelarski klub, Modelarsko društvo Bela Krajina, Društvo modelarjev BETAL

Trgovine:

Q shop, Delko, Mantua model, Primus R, Trgovina Modelar, Top model tehnik, Modelarstvo Stopar, Modelar.si, Mibo modeli