O klubu

Začetki kluba segajo v leto 1962, ko navdušenci dajo na novo prenovljenemu objektu na Madinski ulici 6, v Kopru, ime “Dom mladih tehnikov” (DTM). V njem so živele tehnične dejavnosti pod okriljem okrajnega odbora ljudske tehnike. To so bili zlati časi masovnega ustvarjanja mladih na področju modelarstva, forografije, elektronike, radioamaterstva, filma in kmetijske mehanizacije.

Dom mladih tehnikov

Po razpadu okrajnih odborov ljudske tehnike je dejavnost začela financirato koprska občina. V domu ostane Marcel Fičur, ki nalogo inštruktorje opravlja do upokojitve.

Leta 1992 prevzame vlogo Branko Miklavec, ki sprva kot inštruktor tehničnih krožkov opravlja delo s polovičnim delovnim časom. Leta 1993 ustanovijo “Klub mladih tehnikov Koper” kot pravno osebo. Ker je bil takrat objekt že dotrajan je klub s pomočjo navdušencev sprožil uspešno ozaveščevalno akcijo preko medijev, s katero so staršem, občini in širši javnosti predstavili svoje probleme.

Občina je takrat dala zeleno luč za obnovo. Z veseljem do ustvarjanja in mladih tehnikov je občina leta 1998 dala mladim možnost, da se s tehnično kulturo ukvarjajo v novem domu.

Do danes je dom obiskovalo na tisoče mladih, predvsem osnovnošolcev in srednješolcev. Veliko mladih se je z aktivnim delom v raznih krožkih naučilo spretnosti, ki jih s pridom uporabljajo v vsakdanjem življenju. Veliko se jih je odločilo za nadaljni dodiplomski in podiplomski študij tehničnih smeri. Veliko bivših obiskovalcev nas še danes obiskuje in kar nekaj jih vozi v dom tudi svoje otroke.

Hvala vsem, ki ste v vseh teh letih delovanja prispevali k današnjem statusu doma in tehnične kulture. Hvala tudi občini, ki je vsa ta leta podpirala razvoj tehničnih spretnosti svojih najmlajših občanov.